Tørke
Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Flertall for krisepakke til tørkerammede bønder

1. august 2018

Det er flertall på Stortinget for å gi ekstra penger til bønder som er rammet av tørken. Nationen skriver at også KrF nå har sluttet seg til kravet om ekstrabevilgninger til bønder som mangler fôr og har fått avlingene sine ødelagt av tørken. Dermed er det flertall på Stortinget.

– Vi vil vente til all fakta er på bordet før vi kommer med et konkret beløp. Men det er en krise, og det krever friske midler, sier nestleder Olaug Bollestad i KrF.

Fra før av har Ap, SV og Sp ytret et ønske om en krisepakke.

Utvalg møtes onsdag

I løpet av sommeren har landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vært i dialog med bondeorganisasjonene om situasjonen. Det er allerede innført en rekke krisetiltak for å avhjelpe bøndene, men spørsmålet om å bevilge ekstra penger er ennå uavklart.

Etter et krisemøte om tørken 23. juli, sa landbruksministeren at flere «spørsmål av økonomisk karakter» ville ta lengre tid å behandle

Etter planen skal et utvalg satt sammen med representanter fra staten og begge bondeorganisasjonene vurdere ytterligere tiltak, som så vil bli sendt videre til politisk behandling. Møtene starter onsdag.

Oppfordrer til ekstrabemanning

Bønder som har fått avlingene sine ødelagt av tørken kan allerede søke erstatning gjennom eksisterende ordninger. Landbruksdirektoratet opplyser at de forventer en mangedobling av antall erstatningssøknader.

– Vi ber om at fylkesmennene i de berørte områdene setter inn ekstra ressurser slik at produsentene får utbetalt erstatning så raskt som mulig, opplyser direktoratet.

For å gjøre situasjonen lettere for bøndene har departementet besluttet at de kan få utbetalt et forskudd på opp til 70 prosent av forventet erstatning.

– Søknader kan sendes inn allerede nå. Dette innebærer økt arbeidsmengde i kommuner og hos fylkesmannen, skriver direktoratet.

Også kommunene oppfordres på det sterkeste til å øke ressursene.

NTB