Sauer tatt av ulv
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

17 sauer tatt av ulv i Rendalen

10. juni 2018

17 sauer eid av fire ulike bønder har blitt tatt av ulv i Rendalen i Hedmark i helgen.Tre av sauene døde, resten måtte avlives, opplyser rovviltkontakt Per Magde Opdal i Statens naturoppsyn til Nationen.

Sauebonde Jo Inge Haugseth var en av de fire bøndene som ble rammet.

– Nå har jeg avlivet ti stykker. Jeg har funnet to til som skal avlives, og må inn med nye ressurser i morgen for å få oversikt over flere. Jeg vet at tallet kommer til å stige, sier han.

Sandra Borch i Sp mener ulveangrepet vitner om at det fremdeles er for mye ulv i Norge.

– Det er beklagelig, og det er beklagelig at dette skjer utenfor ulvesonen. Vi har fryktet dette lenge, siden jakten ble stanset i vinter. Ulvebestanden i Norge er for høy, sier hun.

I vinterens registreringssesong er det påvist 115–116 ulv i Norge, mot 105 til 112 i fjor vinter. Det er ny rekord, viser tall fra Rovdata