Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

108 selger kumelkkvote

10. september 2021

Foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet viser at det er 108 kumelkprodusenter som har solgt kvote i år. De har solgt 4 millioner liter til staten. I år måtte minimum 40 prosent selges til staten, det vil si at totalt solgt volum er ca 10 millioner liter.  Den melkemengden som er solgt til staten kan i år kjøpes av melkeprodusenter innen samme kvoteregion, søknadsfristen er 1. oktober.

Oversikten viser at det er solgt mest i Trøndelag, og minst i Telemark.

Kilde: Landbruksdirektoratet