Kjøttfe på beite
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

10 prosent flere ammekyr på ett år

5. juni 2018

Tallet på ammekyr har økt med 10 prosent det siste året, det viser husdyrstatistikken som SSB la fram i dag. Det er nå 91 000 ammekyr i Norge. Tallet på melkekyr gikk ned med knapt en prosent og ligger nå på 220 000. Når det gjelder avlsvin er det er det en økning på 2,2 prosent fra i fjor, det er totalt 91 000 avlsvin i landet, pussig nok akkurat samme tallet som ammekyr. Antall verpehøner er uendret fra forrige år, mens det har blitt en reduksjon på 3.1 prosent i antallet slaktekyllinger.

For sau er det ikke mulig å sammenligne med fjoråret, på grunn av endret telledato og registrering.

Ellers er det verdt å merke seg at tallet på melkeprodusenter nå er kommet under 8000 (7918) det er  353 færre enn 1. januar 2017. Mens det er blitt 201 flere produsenter med ammekyr.
For sau er det en nedgang på 305 produsenter, men fortsatt er det slik at sau er den produksjonen som har flest produsenter, totalt 14 209 driver med sau pr. 1. mars. 2018.

For alle dyreslag er det tall fra 1. mars 2018 og 1. januar 2017 som er sammenlignet.

Les hele statistikken hos SSB her