Melkebil fra Tine
Foto: Tine

TINE samler råvarehåndtering i en enhet

26. juni 2023

TINE samler avdelingene Tanktransport, Flåte, Norsk melkeråvare og TINE Rådgiving og medlemsservice i en og samme enhet. Slik blir det mer effektivt for alle som jobber med den fantastiske råvaren vår, fra kua på gården og frem til melka ankommer meieri, å samhandle på tvers, skriver TINE på sine medlemssider

Siden januar har en prosjektgruppe jobbet med hvordan vi kan organiserer råvare-håndteringen vår på best mulig vis, gjennom prosjektet “Tydeligere råvarehåndtering”. I stedet for at prosessene og aktivitetene rundt råvaren vår skal ligge i tre ulike enheter, slik det gjør i dag, har prosjektet konkludert med at det er mer hensiktsmessig å samle de. Tanktransport, Flåte, Norsk melkeråvare og TINE Rådgiving og medlemsservice samles, mens flåteansvaret for distribusjon, Råvareplanlegging og melkeanvendelse forblir i Forsyning.

– Vi samler nå avdelingene som håndterer råvaren vår fram til noteringspunktet i samme enhet. Med dette blir råvarehåndteringen tydeligere, og endringen skal også bidra til enda bedre samhandling og forenkling. Så skal vi selvfølgelig fortsette å ivareta de forpliktelsene vi har overfor Landbruksdirektoratet og vår rolle som markedsregulator, sier CFO og prosjekteier Kristin Muri Møller, som påpeker at dette ikke er et nedbemanningsprosjekt.

Like spilleregler
Samlingen av avdelingene sikrer fortsatt konkurranselikhet og åpenhet mellom aktørene. Kravene som følger jordbruksavtalen vil fortsatt oppfylles og ansvaret for markedsreguleringen blir ivaretatt.

­– TINEs råvarehåndtering vil fortsatt være konkurransenøytral og effektiv, og kostnadene frem til noteringspunktet vil fortsatt belastes målprisen. Med denne omorganiseringen forsterker vi heller åpenheten ytterligere og legger til rette for økt effektivitet, avslutter Kristin Muri Møller.

Tydeligere skille

Landbruk24 har stilt to spørsmål til den nye organiseringen, og fått svar fra kommunikasjonsavdelingen i TINE.

Hva blir navnet på den nye enheten?

Den nye enheten har foreløpig ikke fått noe navn.

Navneskiftet fra TINE Råvare til Norsk melkeråvare ble begrunnet med at det skulle bli et klarere skille mellom råvarehåndtering (markedsregulering) og øvrig virksomhet. Nå virker det som om Norsk melkeråvare blir en del av en enhet som omfatter en stor del av TINEs virksomhet inkludert medlemsarbeid.

Kan dere forklare litt mer hvordan dette blir?

Det vi gjør nå er å samle aktivitet og avdelinger som er knyttet til melkeråvaren og håndtering før den kommer til meieriet. Enhetene som samles er rådgiving, melkekvalitet og service, tanktransport og fag og forskning. Felles for disse enhetene er at hoveddelen av kostnaden dekkes av Norsk melkeråvare. Å samle alle avdelingene som inngår i råvarehåndteringen bidrar til forenkling.  Det vil gi et tydeligere skille mellom aktivitet knyttet til råvaren og resten av TINE.  Vi tror også at det gir en mer effektiv organisasjon.

Medlemsarbeidet inngår ikke i den nye enheten, – det er organisert sammen med kommunikasjon, næringspolitikk og bærekraft.

 

Kilde: TINE Medlem og komunikasjonsavdelingen i TINE