Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Takseringen av pelsdyranlegg er stoppet.

9. november 2022

Landbruksdirektoratet har bedt Norsk Landbrukstakst om å stanse taksering av pelsdyranlegg. Dette opplyste landbruks- og matminister Sandra Borch i Stortinget i dag.

Det var i Stortingets spørretime at Sandra Borch fikk spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (Frp) om hvorfor takseringen har stoppet opp. 
-Direktoratet opplyser at takstene ikke er egnet for utmåling av erstatning etter nedskrevet gjenskaffelsesverdi, blant annet fordi at de ikke vil gi en individuell utmåling som lov om forbud mot hold av pelsdyr forutsetter, sa Sandra Borch.

Landbruksdirektoratet har lagt ut følgende tekst på sine nettsider i dag:

Takstene er ikke er egnet som grunnlag for utmåling av erstatning, blant annet fordi de ikke vil gi en individuell utmåling, slik lov om forbud mot hold av pelsdyr forutsetter.

Direktoratet er i dialog med Norsk Landbrukstakst om avtaleforholdet. Dette medfører dessverre forsinkelser i erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne. Direktoratet vil foreta en foreløpig utbetaling basert på midlertid bruksverdi av anleggene, slik at forsinkelser i takseringsarbeidet ikke skal få større konsekvenser for den enkelte oppdretter enn nødvendig.

Landbruksdirektoratet har sendt ut orientering om dette til alle pelsdyroppdrettere hvor statens frist for å gi tilbud er utløpt. De øvrige oppdretterne vil bli orientert om framdrift i saksbehandlingen av deres erstatningssak.

Les også: Pelsdyrbønder venter fortsatt på erstatning.

Kilde: Stortinget.no og Landbruksdirektoratet