Jordbær

Selvforsyning viktigst for å velge norsk mat

30. juni 2023

En fersk forbrukerundersøkelse viser at selvforsyning er den viktigste grunnen at nordmenn velger norsk mat fremfor importert mat. 8 av 10 sier dette er viktigst. “Det gleder et hjerte som banker for at vi skal produserer mest mulig av maten vi spiser på egen jord”, sier adm.dir Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat.

Undersøkelsen, gjennomført av Essence Mediacom Insight, ble utført i juni 2023 og inneholder svar fra et representativt utvalg på 1000 personer mellom 20-65 år.

Nina Sundqvist, direktør i Stiftelsen Norsk Mat, kommenterte funnene slik:  “Det er av uvurderlig betydning at norske forbrukere er opptatte av selvforsyning, støtter den norske bonden og våre industriarbeidsplasser. Du og jeg tar daglige valg for framtiden i matbutikkene. Her er det bare å heie på den norske forbrukeren som  altså er opptatt av å vektlegge landbruket over hele landet, nasjonal sikkerhet og en holdbar fremtid. Den støtten trenger vi i vanskelige tider!”, sier Sundqvist.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

-Høy prioritering av selvforsyning: 79 % av respondentene anser selvforsyning som den viktigste grunnen til å velge norsk mat over importert mat. Dette inkluderer 50% som er enige i svært stor grad, og 29% i stor grad.

-Økende betydning av selvforsyning: Andelen som mener selvforsyning er den viktigste grunnen til å velge norsk mat har økt med 4 prosentpoeng siden forrige høst, noe som indikerer at dette blir stadig viktigere for forbrukerne.

-Stor støtte til norske bønder: 77 % av respondentene er enige i at støtte til den norske bonden er en viktig grunn for å velge norsk mat fremfor importert mat.

-Regionale forskjeller: Selvforsyning som grunn til å velge norsk mat har sterkest oppslutning i Nord-Norge (87%), mens den har svakest oppslutning på Østlandet (74%). Støtte til norske bønder som grunn er sterkt over hele landet, inkludert i Oslo der 7 av 10 mener dette er en viktig grunn.

 “Jeg oppfordrer alle til å slå ring rundt norsk mat- og drikkeproduksjon, grill noe norsk  i sommer og fyll på med norsk drikke  i varmen. Vi forbrukere har ansvar  til å påvirke at vi har den matsikkerhet vi trenger for framtiden, så  bare å nyte Norge i hele sommer”, avslutter Sundqvist.

Kilde: Pressemelding fra Stiftelsen Norsk Mat