Tog på Sørlandsbanen
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Rettsak om gjerder langs Sørlandsbanen

7. mars 2023

Bane Nor og grunneierne langs Sørlandsbanen skal i september møtes i retten for å få avklart hvem som er ansvarlig for gjerder langs togstrekningen.

Det er 150 bønder fra Sandnes i nord til Kristiansand i sør som har slått seg sammen og stevnet Bane Nor for retten, skriver NRK.

Gjerdene langs Sørlandsbanen begynner å bli dårlige og dyr kommer seg lettere ut på toglinjene. De siste ti årene har Bane Nor registrert 92 dyrepåkjørsler på Sørlandsbanen.

Bane Nor har tilbudt seg å sette opp gjerde der de mener det er nødvendig, men at alt fremtidig vedlikehold skulle utføres av bøndene langs Sørlandsbanen. Dette har noen få bønder gått med på.

Men spørsmålet om hvem som har ansvaret for dyr som blir påkjørt er fortsatt ikke avklart.

Bane Nor henviser ifølge leder i Grunneierlaget, Bernt Terje Høyland, til en dom fra Høyesterett i 2012, en dom som Høyland mener er forskjellig fra deres sak. Bane Nor ønsker ikke å kommentere denne saken på nåværende tidspunkt og viser til at den skal behandles i rettssystemet til høsten.

Du kan lese stevningen til tingretten her

(©NTB)