Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Regjeringen skal kartlegge sårbarhet i norsk matvareberedskap

4. november 2022

Regjeringen vil gjennomgå sårbarheter og muligheter i norsk matvareberedskap. Betydningen av fisk og sjømat, og velfungerende forsyningslinjer i kriser står sentralt.

– Vi har gode og robuste systemer for å forsyne Norge med mat. Situasjonen i Europa og i verden gjør imidlertid at det er behov for å se på hvordan vi kan gjøre norsk matvareberedskap enda bedre og mer motstandsdyktig hvis de globale forsyningskjedene påvirkes. Beredskap handler om å være føre var, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen vil blant annet se på hvordan produksjonen og distribusjonen av sjømat kan tilpasses en mulig økt etterspørsel i kriser, og hvilke sårbarheter og begrensninger som ligger i verdikjedene.

Det skal også gjennomføres en analyse av risiko og sårbarhet knyttet til de globale forsyningslinjene for viktige innsatsfaktorer, råvarer og produkter som importeres til Norge.

– Norge har store og rike havområder. Dette er ressurser som selvsagt bidrar til vår nasjonale selvforsyningsevne. Derfor er det viktig å ha god kunnskap om hvilken rolle fisk og sjømat kan ha i matvareberedskapen vår, og hvordan den kan bidra til et godt og variert kosthold også i kriser, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

(©NTB)

[email protected]