Foto: AS Meraker Bruk
Foto: AS Meraker Bruk

Prisen for Meraker Brug sprenger alle rammer

19. oktober 2022

Kommentar
Statskog sitt kjøp av aksjene i Meraker Brug oppfyller regjeringens mål om å “sikre nasjonalt og lokalt eigarskap til jord- og skogeigedomar”, som det står i Hurdalsplattformen. Men det gjør det vanskelig å gjennomføre målet om å gjeninnføre priskontroll på skogeiendommer som står i den samme plattformen.

Da Sandra Borch offentliggjorde prisen på 2,65 milliarder kroner for den omlag 1,2 millioner dekar store eiendommen (drøye 200 000 dekar produktiv skog), sprengte hun alle rammer for pris på skog og utmark i Norge. Sjøl om Meraker Brug er et meget veldrevet selskap viser regnkapsresultatene for de siste årene driftsresultater fra 0 til 24 millioner kroner. Fjoråret var et rekordår med et driftsresultat på 24 millioner kroner. Med dagens kjøpesum vil det bety en avkastning på under 1 prosent på investeringen.

Tidligere store salg

Da Bjørn Rune Gjelsten kjøpte Værdalsbruket i nabokommunen Verdal betalte han knapt 1 milliard for 900 000 dekar. Ola Mæle solgte i 2020 ca 600 000 dekar skog i Namdalen til et tysk selskap for drøye 500 millioner, den gang uttalte Statskog at prisen var for høy for dem.
Borregård Skoger med 1,1 million dekar, derav ca 700 000 dekar produktiv skog ble kjøpt av Statskog for 1,7 mrd i 2010.

Nå kan det se ut som regjeringen styrer Statskog etter samme strategi som det Grytten-utvalget sier om norske bønder: -“Bønder med lav avkastning og andre driftsmål enn overskuddsmaksimering kan likevel bidra like mye til oppfylling av de landbrukspolitiske målene”. Men hvordan de etter dette skal kunne gjeninnføre priskontrollen på skogeiendommer er vanskelig å se for seg.

Her kan du lese Landbruks- og matdepartementets vurderinger i forbindelse med kjøpet

NRK: Lukket budprosess