Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag
Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag

Ønsker Borch avvikling av egg som distriktsnæring?

15. juni 2023

Norsk fjørfelag reagerer meget sterk på Sandra Borch sin avvisning av produksjonsregulering i eggsektoren på årsmøtet i Bondelaget i dag. – At Sandra sier hun er skeptisk til produksjonsregulering, viser at hun ikke har skjønt hvor viktig dette grepet er for å fortsatt ha eggproduksjon i distriktet. Vil hun være landbruksministeren som huskes for at egg ble kontraktproduksjon? spør lederen i Norsk Fjørfelag Trude Hegle i en pressemelding.

Eggnæringa har de siste 10-15 årene slitt med betydelig overproduksjon. Norsk Fjørfelag har i årrekke sett at overproduksjonen av egg går kraftig ut over alle eggbønders økonomi. Det MÅ komme bedre verktøy for markedsregulator.

Markedsreguleringen er en forutsetning for at man skal kunne ha egg som distriktsnæring. I dag er det eggproduksjon på familiebruk i alle fylker. For mange i distriktet er eggproduksjonen et viktig “ben å stå på” for å kunne leve av gårdens ressursgrunnlag. Med flere smittsomme virussykdommer som sirkulerer i villfugl-bestanden er spredt eggproduksjon også et ledd i å kunne redusere skadeomfanget dersom utbrudd skjer i kommersielle fjørfehold.

Eggbønder i hele landet er, med rette, fortvilet over at markedsreguleringen ikke fungerer etter intensjonen. Resolusjon fra Norsk Fjørfelag sitt årsmøte i 2023 viser at uavhengig av varemottaker-tilhørighet er det unisont at eggbønder ønsker styrking av markedsreguleringen. Dett er første prioritet for å kunne unngå fortsatte nyetableringer i et marked med underliggende overproduksjon. Å beholde markedsreguleringen slik den er nå, er ikke ønsket av landets eggbønder, nå er det bøndene som tar regningen for at systemet ikke fungerer!

I 2022 ble et nytt grep innført. Da vedtok Omsetningsrådet utkjøp av eggprodusenter som gjennomfører opphold i produksjonen på minimum ett år. 13 produsenter ble utkjøpt. Dette tiltaket har vært effektiv for å redusere overproduksjonen på kort sikt, men så snart de 13 produsentene er tilbake i full produksjon er det igjen behov for dyre produksjonsregulerende tiltak. Det er alle eksisterende eggbønder som belastes for overproduksjonen via skyhøy omsetningsavgift.

-7. mars 2023 ble en merkedag for norsk eggbønder. Da sendte Nortura, Bondelaget og Småbrukarlaget et felles brev til LMD hvor de ber om endring av Omsetningsloven slik at det kan etableres todelt omsetningsavgift og et ventelistesystem. Dette verktøyet har vært heiet på av eggbønder i en årrekke. Frem til Sandras svar på direkte spørsmål fra en av Norsk Fjørfelag medlemmer på Bondetinget i dag, trodde fjørfebøndene at en løsning var nærmere enn noen gang.

Nå er det, grunnet utbrudd av fugleinfluensa og Salmonella i Sverige, midlertidig blitt mangel på egg som benyttes til produksjon av majones og andre eggprodukter. Derfor har markedsregulator sett det nødvendig å redusere tollen på importerte egg, for å sørge for at det opprettholdes norske egg til dagligvarehandelen. Men denne situasjonen er midlertidig!

– At Sandra sier hun er skeptisk til produksjonsregulering, viser at hun ikke har skjønt hvor viktig dette grepet er for å fortsatt ha eggproduksjon i distriktet. Vil hun være landbruksministeren som huskes for at egg ble kontraktproduksjon? Vil dagens regjering legge opp til “kroken på døra” for eggbønder i Nord-Norge og andre steder i landet langt fra et eggpakkeri?, spør styreleder Trude Hegle.

– Styrking av markedsreguleringen for egg er viktig for å ha en mest mulig bærekraftig matproduksjon, for å ha norsk matproduksjon i et beredskapsperspektiv, for ivaretakelse av dyrehelsen i Norge og ikke minst for at det skal være mulig å ha et aktivt et landbruk over hele landet. Om det ikke blir en styrking av markedsreguleringen på egg, er det bare et spørsmål om tid før egg blir kontraktproduksjon, og at kjedene får enda mer makt over verdikjeden. Jeg trodde det var nettopp slike problemstillinger dagens regjering har gått til valg på at de skal rydde opp i? sier Hegle.

– Landbruksministeren virker ikke som hun forstår at for hver dag som går UTEN at det gjøres noe, så må eggbøndene ta regningen for overproduksjonen. I disse dager kommer de reelle lønnsomhetstallene på bordet når bønder nå får avsluttet sine regnskap for 2022. Det er mange eggbønder som nå opplever dårlig inntjening pga. høye driftskostnader og så kommer en høy omsetningsavgift på toppen. På vegne av alle eggbønder er Borch sin manglende forståelse for alvoret i situasjonen et skikkelig slag i trynet, sier nestleder, Rune Aas.

– Eggbøndene henter 0-10% av sin inntekt over Jordbruksavtalen. Så lenge det er overproduksjon får ikke eggbøndene den prisen de trenger i markedet, og kostnadsveksten på alle innsatsfaktorer har rammet bøndene våre hardt. Styrking av markedsreguleringen er det aller viktigste politiske grepet som må til for å få bedret eggbøndenes økonomi, poengterer Aas.

-Vi lar på ingen måte dagens utsagn fra ministeren bli siste ord i saken. Norsk Fjørfelag forventer invitasjon til LMD for å sørge for at politikernes beslutning blir tatt på korrekt faktagrunnlag. Alle eggbønder i Norge forventer «eggløsning» NÅ!, avslutter Trude Hegle.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Fjørfelag.