kyllingfilet
Illustrasjonsfoto

Nortura med betydelig prisøkning på fjørfekjøtt

25. mai 2020

Prisene på kylling og kalkun fra Norturas produsenter øker med kr 1,05 (kylling) og kr 1,52 (kalkun) fra 1. juli. 

I motsetning til de andre produksjonene i Nortura er kylling og kalkun ikke omfattet av markedsordningene. Produksjonene er derfor ekstra sårbar for svingninger i etterspørselen. Det er også derfor dette er avtalebaserte produksjoner slik at en forholdsvis raskt kan styre produksjonen opp eller ned i takt med markedssvingningene.

Det at disse produksjonene heller ikke har målpris eller planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjør at prisforhandlingene med kjedene er enda viktigere for bondeøkonomien om du driver med fjørfekjøtt.

Både kylling og kalkun er i likhet med grisen produksjoner som er ekstra sårbare for økninger i kraftfôrprisene. Nortura har derfor arbeidet for å forhindre at fjørfekjøttprodusentene og industrien skulle bli sittende med ekstraregningen som følger av unormal prisvekst på kraftfôr som følge av coronasituasjonen.

Sett i lys av prisutviklingen de siste årene er økningene i prisene vi har fått til nå betydelige, der en både har hatt som mål å dekke inn «normale forhold», i tillegg til coronaeffektene.

  • Produsentpris på kylling til Norturas produsenter øker med kr 1,05 per kg
  • Produsentpris på kalkun til Norturas produsenter øker med kr 1,52 per kg

For resten av verdikjeden blir det følgende endringer: 

  • Prisen på unghøner: øker med kr 11,50 per unghøne
  • Rugeegg + 0,17 kr/rugeegg
  • Daggamle kyllinger: + 0,19 kr/daggammel kylling (kun effekt av økt rugeeggpris)

 

Kilde: Norturas medlemssider