Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Mangel på CO₂ kan føre til stopp i slaktinga

28. juni 2018

Vi er avhengig av CO₂ til både bedøving i forbindelse med slakting, kjøling og i pakking av produkter. Der det er mulig, vil vi redusere forbruk til et absolutt minimum. Det ses også på muligheten å omfordele tilgjengelig CO₂, slik at fabrikkene som har størst behov vil kunne prioriteres. Går vi helt tom for CO₂ vil produksjonen måtte stanse opp. Det opplyser Nortura på sine heimesider.

Nortura har fått beskjed fra våre leverandører om at det har oppstått utfordringer med leveranse av CO₂. Vi opplever nå en svært uoversiktlig leveringssituasjon.
Nortura sine slakterier benytter CO₂ til flere deler av sin produksjon, både til bedøving og til pakking av produkter. Mangel på leveranse av CO₂ vil derfor få konsekvenser for driften av våre fabrikker.

Ser vi at vi er i ferd med å gå tom for CO₂ ved en fabrikk vil vi så tidlig som mulig gå i dialog med produsenter som skal levere dyr til fabrikkene om at transporten fra gård må utsettes. Det er mest kritisk for dyrevelferden at slakting av fjørfe og gris ikke utsettes, og disse dyreslagene vil derfor måtte prioriteres. Det er viktig at menneskers helse og dernest dyrevelferd prioriteres av leverandører med tilgjengelig CO₂.

Vi følger opp produsenter dersom de ikke kan levere dyr som planlagt. Hittil har det ikke vært nødvendig. Skulle det skje må vi prioritere dyreslag ut ifra dyrevelferdshensyn. Vi er i tett dialog med myndighetene om denne situasjonen slik at vi ikke havner i en situasjon som går ut over dyrevelferden.

Regner med å kunne levere
– Vi regner med å kunne levere tilstrekkelige volumer i slutten av denne uken og gjennom helgen slik at ingen av våre industrikunder vil få langvarig produksjonsstopp, sier administrerende direktør Sigurd Haukeli i Praxair Norge.

Den prekære situasjonen har oppstått av flere grunner: Yara har hatt tekniske problemer ved sin produksjon i Norge, AGA har problemer ved to skandinaviske fabrikker og det er trøbbel med produksjonen ved flere andre forsyningskilder i Europa, ifølge Aftenposten

Les hele saken hos Nortura her