Smågriser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Mange avvik hos slaktegrisprodusenter i Rogaland

9. mai 2018

NTB
Mattilsynets tilsynsprosjekt med slaktegrisproduksjon i Rogaland det siste halvåret har avdekket en rekke tilfeller av brudd på god dyrevelferd, ifølge Nationen. Avisen har gått igjennom 453 dokumenter tilknyttet slaktegriskampanjen. Disse omhandler 189 slaktegrisprodusenter. Det er fattet 81 hastevedtak i forbindelse med kampanjen. Litt under halvparten av slaktegrisbesetningene har hatt besøk. Rapporten fra tilsynsprosjektet legges fram 5. juni.

– Jeg er ikke overrasket over at det er et så høyt antall avvik. Det er det vi var bekymret for og grunnen til at vi bestemte oss for å gjennomføre så mange uanmeldte tilsyn, sier Odd Ivar Berget, avdelingssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, til Nationen.

Når det blir fattet hastevedtak vil det si at noe i svineholdet er så dårlig at det må rettes opp i umiddelbart. Oversikten viser at hver fjerde bonde har fått beskjed av Mattilsynet om at de må følge opp de syke dyrene sine bedre.

– Da er det nødvendig at produsentene gjør tiltak. Det at én av fire må ivareta syke dyr bedre, er et ganske høyt tall, sier Per Inge Egeland, fylkesleder i Norsvin.

Norsvin skal møte Mattilsynet i slutten av mai for å diskutere resultatet av tilsynskampanjen og hva slaktegrisprodusentene skal jobbe med videre.

Landbruk24 har bedt om svar på noen spørsmål i forbindelse med kampanjen. Vi har fått følgende svar fra Odd Ivar Berget, avdelingsjef i Mattilsynet.

Hvor stor del av slaktegrisprodusentene i Rogaland får besøk i forbindelse med kampanjen?
Ved oppstart av kampanjen opplyste vi at vi hadde en ambisjon om å besøke alle besetninger med slaktegris i Rogaland. Pga mange avvik i besetningene, oppfølging av disse og mye annet arbeid for øvrig, har vi ikke klart dette. Vi har ikke vår egen oppsummering klar ennå. Mitt anslag er at litt under halvparten av besetningene har hatt besøk.

Hvis ikke alle får besøk, er da utvalget basert på risikovurdering, eller er det tilfeldig?
Utvalget av besetninger er basert på flere forhold. Vi får interne meldinger fra Mattilsynets ansatte i kjøttkontrollen på slakteriene. De fører tilsyn med alle dyr som leveres til slakt. I tillegg får vi også inn noen eksterne bekymringsmeldinger. Ut over dette er besetninger valgt ut tilfeldig.

Når er kampanjen ferdig, og når vil rapporten foreligge?
Tilsynsprosjektet ble avsluttet 30.04.2018.
Vi har besluttet å publisere rapporten fra tilsynsprosjektet den 5. juni.