Skjermdump fra Facebook
Skjermdump fra Facebook

Kjersti Hoff:- Deltidsbonden gir beredskap

29. oktober 2022

I sin siste landsmøtetale fokuserte Kjersti Hoff på beredskap, og sa at -Norge blir mer sårbar for hvert eneste gårdsbruk som forpaktes bort til den ene bonden som snart driver all jorda i bygda – alene.

Du kan følge årsmøtet direkte på Facebook her

Alle trenger naboer. Alle trenger et fagmiljø. Gjeldstyngede ensomme bønder som driver alle gårdene i bygda si – er ikke sosialt bærekraftig. Det var en del bønder som lot seg friste av Sylvi Listhaug sin illusjon om at det bare er stordrift som gir inntekt. Mange av disse er blitt nettopp gjeldstyngede ensomme bønder, sa Kjersti Hoff.

Hva bør så Norsk Bonde og Småbrukarlag gjøre med de gjeldstyngede ensomme bøndene med gårdsdrift langt utover det naturlige ressursgrunnlaget? De har blitt Sylvi Listhaug sin personifiserte brekkstang for å presse jordbruket til å flytte penger til de store – og ta pengene fra de små og mellomstore – fra de bærekraftige. Det bør vi ikke gå med på, sa Hoff, uten å komme med noe svar på sitt eget spørsmål.

Vil holde seg til hovedavtalen

-Hovedavtalen sier at Staten og faglagene kan gjøre to typer forhandlinger: Enten forhandle om en jordbruksavtale, eller forhandle om endringer i eller tillegg til en løpende jordbruksavtale, på grunnlag av vesentlige forandringer i viktige forutsetninger for avtalen, altså tilleggsforhandlinger. Det står ingenting i Hovedavtalen om hemmelige møter eller delforhandlinger for en produksjon, eller en spesifikk kostnad som for eksempel strøm. Jeg mener at hovedavtalen er god og at den er tilpasset også dagens uforutsigbare situasjon, hvis og bare hvis faglagene er ryddige og krever ordinære tilleggsforhandlinger når det har skjedd vesentlige endringer i forutsetningene for den gjeldende avtalen og vi kan utvide bruken av virkemidler slik at de blir mer målretta, sa Kjersti Hoff.

Du kan lese hele talen her