Forsell, Bartnes og Furuberg
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jordbruksforhandlingene inn i det avgjørende døgnet.

15. mai 2018

Onsdag går fristen ut for å komme til enighet i jordbruksoppgjøret. Fortsatt er det helt uavklart om partene lykkes eller om det blir brudd.  «Det har pågått forhandlinger i hele natt. Forhandlingene fortsetter ut over formiddagen» opplyser forhandlingsleder hos staten, Leif Forsell til Nationen.

Onsdag morgen og formiddag var det intensiv møtevirksomhet mellom partene, men organisasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag vil ikke antyde i hvilken retning det går.

– Man forhandler så lenge det er mulig. Vi håper å ha en avklaring i løpet av onsdag ettermiddag eller tidlig kveld, men det er umulig å si noe om utfallet av forhandlingene, sier hun til NTB onsdag formiddag.

På spørsmål om hvilke saker det forhandles om nå i sluttspurten, viser organisasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag til temaene bondeorganisasjonene vektla ved oppstarten, nemlig markedsbalansering og inntektsmuligheter, som mangfold i landbruket over hele landet.

Spørsmålet om markedsbalansen handler om hvordan man skal håndtere situasjonen med overproduksjon av saue- og lammekjøtt samt svinekjøtt. I tillegg er det stor avstand mellom partene når det gjelder bondens inntektsmuligheter og prioriteringen av små og mellomstore bruk.

Dette er de uenige om.

Her er en grov oversikt over de postene der det er størst forskjell på krav og tilbud.
I tillegg er det stor forskjell på fordelingen av midlene til de ulike produksjoner.
Markedsbalansering er også et meget viktig punkt, les mer om det her

Budsjettmidler:
Krav: 1 462 mill kr
Tilbud: 670 mill kr.


Bunnfradrag
Krav:  3000 kr. pr. foretak
Tilbud: 8000 kr. pr. foretak
Forskjell: 200 mill kr.

Melkeku
Krav: Jordbruket vil bruke 536 millioner mer på tilskudd til melkeku.
Tilbud: Staten vil bruke 83 mill mer på tilskudd til melkeku.
Forskjell: 453 mill .kr.

Arealtilskudd grovfôr
Krav: Jordbruket vil bare bruke 53 millioner mer på arealtilskudd til grovfôr
Tilbud: Staten vil bruke 197 millioner mer på arealtilskudd grovfôr
Staten tilbyr 144 mill mer.

Sau
Husdyr og kvalitetstilskudd
Krav: – 1 mill. kr.
Tilbud: – 53 mill. kr.
Forskjell: 52 mill. kr.

Ammeku
Husdyr og driftstilskudd
Krav: Økning på 69 mill. kr.
Tilbud: Uendret
Forskjell: 69 mill. kr

Prisnedskriving korn
Krav: 48 mill. kr.
Tilbud: 20 mill. kr
Forskjell: 28 mill kr

Arealtilskudd korn
Krav: 75 mill
Tilbud: 112 mill. kr.
Forskjell: Staten tilbyr 37 mill. kr. mer

Setertilskudd
Krav: 44,5 mill. kr. (Men 35 mill. tas ut av Regionalt Miljøprogram)
Tilbud: 0
Forskjell: 10 mill. kr.

Velferdsordninger
Krav: 160 mill. kr.
Tilbud: 14 mill. kr.
Forskjell: 146 mill. kr.