Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

I januar fikk norske melkeprodusenter lavest pris i “Vest- Europa”

13. februar 2023

Dette er tabellen du aldri skulle tro du ville lese, men i januar i år fikk norske melkeprodusenter utbetalt den laveste prisen i hele EØS- området. Det viser statistikk fra EU kommisjonen, sammenlignet med utbetalingsprisen fra TINE.

Sannsynligvis blir dette et enestående tilfelle, det kommer nå mange signaler om at melkeprisen i EU er på veg nedover. I Norge er det også slik at det er en ganske stor sesongvariasjon i melkeprisen til produsent, der prisen er lavest i vintermånedene.

Prisene fra TINE er ikke lenger offentlig tilgjengelig, men Landbruk24 har gjennom kontakt med melkeprodusenter fått tilgang til gjennomsnittlig utbetalingspris for januar. Prisene fra EU for januar er et estimat, og er stort sett litt lavere enn de faktiske prisene for desember.
Omsetningsavgift og distriktstilskudd er ikke med i den norske prisen. 
I denne tabellen er det brukt en eurokurs på 10,80 norske kroner.

 

Land                                                                              Kroner/liter

Norge 4,94
Latvia 4,95
Litauen 4,96
Slovakia 4,98
Frankrike 5,38
Bulgaria  5,54
Kroatia 5,56
Slovenia 5,90
Tsjekkia 5,92
Portugal 5,92
Finland 5,94
Estland 5,99
Hellas 6,05
Ungarn 6,06
Belgia 6,12
Italia 6,20
Tyskland  6,25
Spania 6,26
Polen 6,32
Romania 6,36
Østerrike 6,47
Nederland 6,48
Danmark 6,52
Malta 6,66
Kypros 6,95
Irland 7,38
   
   
Kilde: Agriculture.eu