Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

FrP ber om økt kornpris

3. mars 2022

Fremskrittspartiet la i dag fram et forslag i Stortinget der de krever at regjeringen raskt gjennomfører ekstraordinære tiltak for å stimulere til økt matkornproduksjon, herunder økning i kornpris til bøndene og kompensasjon for økte gjødsel- og energipriser.

Forslaget ble lagt fram ved starten av dagens stortingsmøte og er undertegnet av Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Erlend Wiborg og Morten Stordalen.

De skriver blant annet:

Norge er i stor grad avhengig av import av korn fra verdensmarkedet. Dette er ikke noe nytt. Men i den ekstraordinære situasjonen og usikkerheten vi står ovenfor er det viktig at vi legger til rette for at det i år legges ekstra vekt på beredskapshensyn innen landbruket

Norske bønder planlegger i disse dager hva de skal plante og så denne våren. Det betyr at politiske signaler og hvilket lederskap som vises nå, vil være avgjørende for om bøndene velger å så korn eller noe annet de neste månedene. Det er avgjørende at det kommer konkrete tiltak for å øke kornproduksjonen før jordbruksoppgjøret i mai. Et grep som er en nødvendig, er at Stortinget øker kornprisen bøndene får fra staten for å produsere matkorn.

Det ordinære jordbruksoppgjøret vil komme for sent til å gi norske bønder sikkerhet for økonomien i kornproduksjonen. Skal kornproduksjonen økes dette året må det derfor raskt komme forslag til løsning fra regjeringen på hva staten er villig til å gå inn med økonomisk for å sikre kornproduksjonen.

                                                           Forslag

  1. Stortinget ber regjeringen raskt gjennomføre ekstraordinære tiltak for å stimulere til økt matkornproduksjon i Norge, herunder økning i kornpris til bøndene og kompensasjon for økte gjødsel- og energipriser.
  2. Stortinget ber regjeringen vurdere en risikoavlastningsordning slik at bøndene sår matkorn og får økonomi i produksjonen selv om avlingene ikke blir av matkvalitet. 

Kilde: Stortinget.no