Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Færre gårder, stabilt jordbruksareal

8. februar 2023

I dag kom SSB med oppdaterte tall for utviklingen i jordbruket. De viser at jordbruksarealet i drift er det samme som i 2021, mens det er 400 færre jordbruksbedrifter. Ellers er det en kraftig nedgang i antallet melkekyr og avlssvin. 

Her finner du hele statistikken

Jordbruksbedrifter i alt
I løpet av de siste 10 årene har antallet jordbruksbedrifter blitt redusert med 6 000. Negangen har flatet ut de siste 5 år.

Jordbruksareal i drift
Jordbruksarealet i drift er uendret fra 2021 til 2022. Siden 2013 er arealet i drift redusert med 26 000 dekar.

Husdyr
Det er en kraftig reduksjon i antallet melkekyr etter to år med økning som følge av økte kvoter i forbindelse med pandemien. Siden 2013 har det blitt 20 000 færre melkekyr. Tallet på melkekyr øker fortsatt, men det flatet litt ut i 2022. Siden 2013 har det blitt 40 000 flere ammekyr.

Antallet voksne sauer økte litt fra 2021 til 2022. De siste årene har antallet sauer variert ganske mye, fra 886 000 i 2014 til 956 000 i 2018.

Det blir stadig færre avlssvin, det siste året er reduksjonen på 4 400. På de siste 10 årene er reduksjonen 25 000 avlsvin, det sier det meste om effektivitetsutviklingen i svineproduksjonen. (Tar et lite forbehold om disse tallene er korrekte)

Kilde: SSB