Foto: NTB KommunikasjonStatsministerens kontor
Foto: NTB KommunikasjonStatsministerens kontor

Borch: Hele verdikjeden må bidra til bondens inntekt

31. oktober 2021

Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte i dag landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun ble godt mottatt, men fikk også mange spørsmål om hvordan og ikke minst når målene i Hurdalsplattformen skal gjennomføres.

Hun fikk applaus da hun presenterte resultatet fra tilleggsforhandlingene, og presiserte at det var en foreløpig kompensasjon. Kostnadene for strøm, gjødsel og byggevarer blir vurdert på nytt til vårens jordbruksoppgjør. Borch pekte på at 2 tredeler av inntektene til jordbruket kommer fra markedet, og at hun vil ha møter med hele verdikjeden for å minne dem på at alle må gjøre sitt for å dekke jordbrukets kostnader og bidra til å øke jordbrukets inntekter.

Spørsmål fra landsmøtet

Når kan vi forvente at inntektsgapet blir tettet?
-Kan ikke sette noen dato, men jobben starter til våren. Vi skal ikke vente på ekspertutvalget.

Hva må gjøres for å oppnå 50 % sjølforsyning
-Vi har potensiale for å produsere mer mat på norske ressurser
– Vi må bedre matberedskapen

Hva med driftsvansketilskudd?
-Dette skal vi ha en god dialog om

Hvordan skal midlene fordeles, for å unngå overproduksjon?
-Jeg vil snakke med hele verdikjeden for å få en rettferdig fordeling og unngå overproduksjon

Hvilke virkemidler kommer for å oppfylle klimaavtalen?
-Vi lanserer et fond Bionova for å finansiere klimatiltak i landbruket

Hvordan innføre løsdriftskravet uten en kraftig strukturrasjonalisering?
-Vi skal styrke investeringsmidlene utenfor jordbruksavtalen, øremerket små og mellomstore melkebruk

Er det en tidsfrist for 50 prosent sjølforsyning?
-Vi har ikke satt noen tidsfrist, men statsministeren er klar på at vi skal måles på alle konkrete løfter i Hurdalsplattformen

Hvordan gjennomføre rovdyrpolitikken?
– Rovviltforliket ligger fast, vi skal komme ned på bestandsmålenen. Når et skadedyr kommer inn i et beiteprioroterty område, skal man bare trykke på en knapp for å ta ut skadedyret.