Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Bjørn Gimming valgt som ny leder i Norges Bondelag

10. juni 2021

Bjørn Gimming fra Østfold ble i dag valgt som ny leder i Norges Bondelag. Ny 1. nestleder ble Egil Christopher Hoen fra Buskerud, mens Bodil Fjelltveit fra Vestland ble gjenvalgt som 2. nestleder.

– Dette er et verv jeg gleder meg veldig til å ta fatt på. I starten nå blir det viktig for meg å reise rundt og lytte til hva medlemmene har å si, sier Gimming.

Gimming sier han ønsker å løfte medlemsdemokratiet videre, løfte inntektskampen og løfte den sosiale stillingen til bonden i årene som kommer.

– Jeg ønsker å være en samlende person. En person som ser alle sidene av landbrukspolitikken og hvordan den virker, sier han.

– Som person er jeg grundig, reflektert og kunnskapsrik. Jeg har med meg mye erfaring fra mange år i Norges Bondelag, som jeg skal bruke til det beste for organisasjonen, avslutter han.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og har vært 1. nestleder siden 2016

Øvrige valg

Styremedlemmer for 2 år.
Erling Aas-Eng, Innlandet
Arthur Salte, Rogaland
Merete Sund, Nordland. (Nortura.)
Solveig Bratteng Rønning, Nordland (TINE)

Styremedlemmer som ikke er på valg
Audhild Slapgård, Trøndelag
John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland
Arne Elias Østerås, Innlandet, (Felleskjøpet)

Varamedlemmer
1. Torleif Müller, Vestfold og Telemark
2. Peder Nernæs, Vestland
3. Ragnhild Duserud, Østfold.

Ordfører
Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold og Telemark.

Varaordfører
Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag.