Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Bedre resultat enn ventet for Yara

20. oktober 2022

Gjødselprodusenten Yara leverer et sterkt resultat i tredje kvartal. Resultat før skatt er 402 millioner dollar, mot minus 143 millioner i samme kvartal i fjor.

Resultatet er sterkere enn det mange analytikere ventet på forhånd.

Omsetningen i tredje kvartal endte på 6,2 milliarder dollar (rundt 66 milliarder kroner), opp fra 4,5 milliarder i samme periode i fjor.

– Avkastningen vår er økt som følge av at sterke marginer mer enn utligner lavere salgsvolumer takket være sterk innsats fra hele organisasjonen, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara i en pressemelding.

Selskapet varslet nylig om nye nedstenginger av anlegg i Europa, etter en periode med uvanlig høye gassregninger og Yara venter at gasskostnaden for neste kvartal vil øke med over 5,7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor, skriver E24.

– Markedssituasjonen fortsetter å være utfordrende, hovedsakelig som følge av den ekstreme gassprisvolatiliteten i Europa, sier Holsether.

Yara skriver blant annet dette i en børsmelding:

Hovedelementene i resultatet for tredje kvartal er:

* Sterkt resultat, optimalisering av driften i kjølvannet av forstyrrelser i distribusjonskjeden og volatile gasspriser
* Gode marginer med økt avkastning i alle kommersielle segmenter som mer enn utligner lavere salgsvolumer
* Lavere produksjonsvolumer som resultat av gass-relaterte nedstengninger samt tekniske problemer
* 10 kroner per aksje tilleggsutbytte foreslått og styret vil vurdere ytterligere utbetalinger til aksjonærer i kommende kvartaler, inkludert tilbakekjøpsprogram av aksjer.

«Yaras virksomhet har over tiår bevist sin motstandsdyktighet og fortsetter å levere sterkt til tross for et utfordrende marked med ekstrem prisvolatilitet samt midlertidige nedstengninger i den europeiske produksjonen. Avkastningen vår er økt som følge av at sterke marginer mer enn utligner lavere salgsvolumer takket være sterk innsats fra hele organisasjonen» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Vi er dypt bekymret for tilbudssituasjonen av mat og gjødsel både i Europa og globalt, og gjentar vår oppfordring til umiddelbar handling for å redusere avhengigheten av Russland» sier Holsether.

Yaras fundamentale markedsforhold er gode, med kontinuitet i matproduksjon og matverdikjeden høyt på den globale agendaen. Markedssituasjonen fortsetter å være utfordrende, hovedsakelig som følge av den ekstreme gassprisvolatiliteten i Europa. Yara fortsetter å tilpasse seg til gjeldende markedsforhold og har midlertidig stanset produksjonen ved flere fabrikker, tilsvarende en årlig kapasitet på 1,7 millioner tonn ammoniakk og 0,9 millioner tonn ferdigvare på nåværende tidspunkt. Til den grad mulig, vil Yara fortsette å bruke dets globale innkjøps- og produksjonssystem for å kunne fortsette sine leveranser til kunder, men vil ikke produsere til negative marginer.

(©NTB)

[email protected]