image0[1922]

Bonde- og Småbrukarlaget legger fram opptrappingsplan

31. oktober 2023

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har utarbeidet en opptrappingsplan for jamstilling av bondeinntekta. – Vi viser vei, sier leder Tor Jacob Solberg.

Tirsdag 31. oktober lanserte Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin opptrappingsplan. Planen viser hvordan jordbrukspolitikken må endres på flere vesentlige punkter.

– Opptrappingsplanen viser hvordan opptrapping av norsk matproduksjon kan skje, og hva som må gjøres for å sikre at inntektene fordeles tilbake til bonden, forklarer leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

– Det er helt avgjørende for økt norsk sjølforsyning at vi lykkes med dette. Uten rett tallgrunnlag for beregning av bondens inntekter, til enhver tid best mulig tollvern og optimal produksjonsregulering har man egentlig lagt opp til å feile. Det er helt avgjørende at næringens reelle behov og muligheter blir tatt på alvor skal vi klare nødvendig omstilling til sikker matforsyning i framtiden, sier Solberg.

Beregninger fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser at prislappen for opptrapping er 20,6 milliarder kroner. Dette inkluderer avkastning til kapital, med forutsetningene lagt til grunn i rapporten Kapitalkostander i Totalkalkylen for jordbruket av Menon Economics.

Både rapporten fra Totalberedskapskommisjonen og en ny rapport fra Riksrevisjonen er klare på at dagens situasjon ikke er ønskelig. Riksrevisjonen konkluderer blant annet at med at Norge ikke er godt nok forberedt på en matkrise.

– Med tanke på hvor viktig matsikkerhet og internasjonal solidaritet faktisk er i en krevende og usikker verden, vil ikke opptrappingsplanen være vanskelig å gjennomføre, sier Solberg.

– Opptrappingsplanen er et levende dokument som har som mål å vise til enhver tid hva Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener er de gode løsningene, avslutter Solberg.

Her kan du lese planen

Kilde: Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget